Privacy:

Als beroepspersoon krijg ik te maken met persoonlijke gegevens. Ik houd me aan de geldende wettelijke regels met betrekking tot de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

Betalingsvoorwaarden:

Het is altijd mogelijk om een afspraak te verzetten. Indien je een afspraak wilt verzetten, kan dat tot 24 uren van te voren. Bij het niet tijdig afzeggen van de afspraak, wordt deze in rekening gebracht.