Aura

Ons fysieke lichaam vormt een elektromagnetisch veld om zich heen, de aura genoemd. Emoties, gedachten en fysieke pijnen, kunnen de aura beïnvloeden. Dat betekent dat onze aura ook voortdurend beïnvloed wordt en verandert. De aura wordt gevormd door al je ervaringen.

Aurahealing-AuraTouch

De aurahealer kan het auraveld aftasten en verstoringen in het energieveld waarnemen. De healer geeft geen betekenis aan de verstoring, maar ruimt ze wel op, waardoor de aura weer in balans komt. Doordat de aura weer in balans is, kan er heling plaats vinden. De mens krijgt de kans om zichzelf te herstellen en zich te herinneren hoe het is om weer in evenwicht en harmonie te zijn. Een aurahealing werkt tevens pijnverlichtend, brengt bewustwording op gang en geeft ontspanning. De AuraTouch methode is een beschermd merk. Naast het opheffen van energetische blokkades in de aura, worden ook de chakra’s geanalyseerd en gerepareerd, kleuren in het auraveld hersteld, sjamanistische toepassingen ingezet zoals het opsporen van je krachtdier, het terugplaatsen van verloren delen van de persoonlijkheidsstructuur en worden de karakterstructuren, gebaseerd op de leer van Wilhelm Reich, bezien. Om het gehele aanbod van de aurahealing te ervaren, heb je een aantal sessies nodig.

Chakra’s

De aura heeft 7 lagen. Iedere laag van de aura staat in verbinding met een bepaald chakra. In het Sanskriet, dit is de taal van de oude Indische zieners, worden de chakra’s het eerst als energieknooppunten benoemd. Een chakra is een centrum van activiteit dat zich binnen je lichaam bevindt en buiten het lichaam uitsteekt, het verwerkt energie en geeft energie door. Chakra betekent letterlijk wiel.

Chakra’s bewegen zich als bruisende energie kolken en vertegenwoordigen elk een aspect van ons gehele energiesysteem. Om het lichaam in een gezonde conditie te houden en te voorkomen dat negatieve energie zich gaat vastzetten in het fysieke lichaam, is het goed om de chakra’s in balans te brengen.